Slagaderverkalking.nl

Over de (diepere) oorzaken van aderverkalking


Ondanks zeer veel onderzoek is nog altijd niet geheel opgehelderd hoe het proces van aderverkalking precies in elkaar steekt. Wel is er inmiddels een scala aan factoren bekend die correlatie vertonen met aderverkalking. Dat betekent dat bij groepen mensen waarbij een bepaalde factor meer aanwezig is er ook meer aderverkalking wordt waargenomen. Factoren die een duidelijke correlatie met aderverkalking hebben zijn bijvoorbeeld een hoge bloeddruk en een gebrek aan beweging.

Correlatie van een factor met het zich voordoen van aderverkalking, betekent dat nog niet automatisch dat de desbetreffende factor een veroorzaker van de aderverkalking is. Het kan ook zijn dat zowel de factor als de slagaderverkalking beide het gevolg zijn van een andere factor. Bij brand is meestal de brandweer aanwezig, maar duidelijk is dat daaruit niet de conclusie getrokken kan worden dat de brandweer de brand veroorzaakt heeft! Zolang het proces van aderverkalking nog niet geheel in kaart is gebracht bestaat er voor tal van correlerende factoren nog geen hard bewijs dat ze een causale rol spelen.

Diverse afwijkingen in de cholesterol-triglyceriden-lipoproteïnen-balans vertonen een correlatie met aderverkalking, maar het kan best zo zijn dat in de toekomst blijkt dat een aantal van deze afwijkingen geen causale rol spelen. Mogelijk zijn ze dan nog steeds van waarde als indicator, maar hoeven niet meer gericht behandeld te worden. Het is niet uitgesloten dat dit op zal gaan voor de risicofactor 'verhoogd totaal cholesterol'. Thans wordt veelvuldig statine, een cholesterolverlagend medicijn, voorgeschreven. Of statine helpt tegen aderverkalking omdat dit het cholesterol verlaagt is niet met zekerheid te zeggen. Mogelijk werkt statine met name vanwege ontstekingsremmende bijwerkingen. Maar het kan ook zijn dat de statistieken bij deze medicatie wat gunstiger uitpakken omdat de mensen die deze medicijnen slikken vaak ook stoppen met roken, meer gaan bewegen en beter gaan eten.

Vroege diagnostiek biedt de mogelijkheid om een behandeling trapsgewijs in te zetten. Er is dan tijd om na te gaan of het bijsturen van leefgewoonten op zichzelf, eventueel aangevuld met wat supplementen, al leidt tot een bloedbeeld en/of bloeddruk binnen de norm. Blijkt dat niet te lukken dan kan alsnog medicatie overwogen worden.

Aderverkalking is een complexe ontstekingsreactie. Maar wat lokt deze ontstekingsreactie uit? En waarom kan dat leiden tot groeiende lesies in de vaatwand? Waarom doet het proces zich specifiek voor in het slagaderstelsel? Een theorie is dat onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij een infectie, lichte klontvorming van de (cholesterol en vet transporterende) lipoprote´nen in het bloed leidt tot mini-infarctjes in het haarvatennet van de slagaderwand. Daarop volgt dan een ontstekingsreactie waarbij witte bloedcellen de cholesterol- en vetrijke lipoproteïnen insluiten, maar vervolgens niet meer goed uit de vaatwand kunnen ontsnappen. Dit zou zich juist in de haarvaten van de slagaderwand voordoen omdat de doorbloeding aldaar moeizamer is dan elders in het lichaam. Er staat immers een hoge druk op de slagaderwand, met name wanneer de hartspier zich samentrekt.

De behandeling van slagaderverkalking is doorgaans een cholesterol-triglyceriden-lipoproteïnen-balans normaliserend, bloeddruk corrigerend, licht ontstekingsremmend en licht stollingsvertragend beleid. In principe begint dat met het verbeteren van leefgewoonten waar mogelijk. Stoppen met roken en verandering van drink-, eet- en beweeggewoonten heeft bij velen al grote impact.