Slagaderverkalking.nl

Triglyceriden


Triglyceriden zijn vetten. Net als cholesterol komen ze niet vrij in het bloed voor. Triglyceriden worden tezamen met cholesterol door het bloed vervoerd in lipoproteïnen. Bij het bepalen van het triglyceriden-gehalte wordt gemeten hoeveel er, verpakt in alle soorten lipoproteïnen bij elkaar, in het bloed aanwezig is. Een matig verhoogd triglyceriden-gehalte duidt op een verhoogde concentratie lipoproteïnen. Dit is een risicofactor voor aderverkalking. Meestal zijn er dan ook typen lipoproteïnen aanwezig die vrij sterk samenhangen met aderverkalking. Hier heb je liefst zo min mogelijk van. Dit zijn de kleinere lipoproteïnen binnen de LDL's. Ze worden ook wel small dense LDL of patroon B LDL genoemd. De grotere LDL's worden large buoyant LDL of patroon A LDL genoemd, deze vertonen veel minder samenhang met aderverkalking.

Verkeerde voeding en een gebrek aan beweging zijn factoren die vaak aan de basis staan van een matig verhoogd triglyceriden-gehalte. In tegenstelling tot wat meestal wordt verwacht is het niet zozeer de vetconsumptie maar eerder een hoge suiker en/of alcoholinname die tot een verhoogd triglyceriden-gehalte leidt. Het zoveel mogelijk mijden van suikerrijk voedsel en het matigen van de alcoholconsumptie kan een grote vooruitgang in uw gezondheid teweeg brengen, wat onder andere valt af te lezen uit een genormaliseerd triglyceriden-niveau.

Een wereldwijd veel bekeken lezing van de endocrinoloog (hormoondeskundige) en kinderarts prof. dr. Lustig gaat over de samenhang tussen suikerrijk voedsel, verhoogde triglyceriden-niveau's, de opkomst van diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. De lezing heet 'Suiker de bittere waarheid'. De lezing is te zien op YouTube (Engels), maar u kunt desgewenst ook een uitgeschreven Nederlandse vertaling lezen.